Hotel Družba Veľké Kapušany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 Zrekonštruovaná  reštaurácia Vás pozýva na tradičné jedlá slovenskej a špeciality medzinárodnej kuchyne. Radi Vám poslúžime a pripravíme pre Vás príjemné posedenie v autentickej reštaurácii spojené s chutným jedlom a nápojmi pri rôznych spoločenských udalostiach, či už rodinných alebo firemných.
Máte za sebou náročný deň, boli ste si zacvičiť, zahrať futbal, tenis a najradšej by ste si dali ten správne vychladený nápoj ? Neváhajte a príďte k nám, tešíme sa na Vás
.

 

Hotel & Restaurant

Prvá písomná správa o Kapušanoch je v listine kráľa Onreja II. z roku 1214,
kde sa názov mesta vyskytuje v tvare Kapos, čo podľa mad´arského slova kapu,
znamená brána. Je známe, že tu existovala brána na kontrolu krajinskej cesty a
tým vzniklo aj priliehavé pomenovanie. V roku 1274 udelil Kapušanom kráľ Ladis-
lav IV. mestské výsady.Obyvateľstvo sa zameriavalo na remeselnícku výrobu a
poľnohospodárstvo. Tento charakter si mesto udržalo až do polovice 20. storočia,
kedy vybudovaním elektrárne, ropovodu a prekládkovej železničnej stanice v šesť-
desiatych rokoch nastal rozvoj priemyslu.
       Do týchto rokov sa datuje aj uvedenie do prevádzky hotela, ktorý podľa vte-
dajších tradícii dostal pomenovanie DRUŽBA, ktoré aj napriek niekoľkým pokus-
om o zmenu názvu, zostalo až dodnes.
       Celý čas vzorne reprezentoval tunajší región, ako jediný svojho druhu.
S obľubou sa tu stretávali mladí aj starší občania, ktorí tu hľadali vhodné miesto
na príjemné posedenie pri rôznych jedálenských špecialitách, lahodných nápojoch,
alebo pri príjemnej hudbe, aby mohli načerpať novú energiu do d´alšieho dňa.
      V týchto tradíciach pokračuje aj Pytliacka reštaurácia, v ktorej Vás srdečne
vítame, pre ktorú sú charakteristické jedlá z nášho regiónu,
ako aj rôzne ponuky jedál z poľovníckej a rybárskej kuchyne.

  

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky